Läkemedelsbehandlingspasset

Kuva sairaanhoitajasta

Avsikten med Läkemedelsbehandlingspasset är att stödja inlärning och säkra hälsovårdsstuderandes kompetensutveckling i läkemedelsbehandling. Utgångspunkten för passet är kompetensbeskrivningar inom läkemedelsbehandling för olika examina inom hälsovården. Åbo yrkeshögskola har utvecklat läkemedelsbehandlingspasset i samarbete med andra yrkeshögskolor i Finland.

Läkemedelsbehandlingspasset synliggör den läkemedelsbehandlingskompetens som förutsätts

  • för studenten
  • för lärarna och
  • för handledarna som fungerar inom de olika enheterna inom hälsoservicesystemet.

Läkemedelsbehandlingspasset stödjer planeringen, förverkligandet och bedömningen av studierna i läkemedelsbehandling. Studenterna är i huvudsak ansvariga för dokumenteringen i läkemedelsbehandlingspasset. Lärarna vid yrkeshögskolan och praktikplatsernas handledare dokumenterar att inlärningsmålen uppnåtts.

Läkemedelsbehandlingspassets användare är registrerade studenter i en yrkeshögskola som har rättigheter att använda passet. Åbo yrkeshögskola ansvarar för upprätthållandet av läkemedelsbehandlingspasset.

Logo