Õe põhiõppe üliõpilaste Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik

Kuva sairaanhoitajasta

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäevik on digiõppevahend farmakoloogia ja ravimite manustamise õppimiseks kliinilises õpikeskkonnas. See toetab õe eriala üliõpilast farmakoloogia ja ravimite manustamise pädevuste saavutamisel. Praktikapäevik kajastab õpiülesandeid nii farmakoloogia ja ravimite manustamise üldpõhimõtete kui ka spetsiifiliste erioskuste kohta. Ühtlasi sisaldab see multiprofessionaalse koostöö ning patsiendi õpetamise ja ravisoostumise toetamise ülesandeid. Praktikapäevikusse märgivad üliõpilased kuupäeva, millal nad õpiülesandes kirjeldatud tegevust vaatlesid ja/või harjutasid. Kliinilise õpikeskkonna juhendaja kinnitab õpiülesande täitmisel saavutatud pädevuse kuupäevaga. Üliõpilased sooritavad õpiülesandeid kliinilise õpikeskkonna juhendaja järelevalvel.

Farmakoloogia ja ravimite manustamise praktikapäeviku originaalversiooni on koostanud Turku University of Applied Sciences koostöös teiste Soome rakenduskõrgkoolidega. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, P. Stradins Medical College University of Latvia (Läti) ja Kauna Kolegija / University of Applied Sciences (Leedu) on kohandanud selle vastava riigi kultuuri konteksti. Praktikapäevik on kasutusel rakenduskõrgkoolides, millel on juurdepääs süsteemile. Süsteemi haldab Turku University of Applied Sciences.

Logo tartu logo latvijas universitates logo kauno kolegija logo erasmus logo